How to set user avatar in Openfire with LDAP authenticate (Active Directory) 

Nếu bạn dùng Openfire tích hợp chứng thực tài khoản dùng (LDAP) Active Directory, có 2 phương án để set avatar cho user.

Phương án 1: User tự set

Bạn thêm thuộc tính ldap.override.avatar = true trong System Properties của Openfire

03-07-2013 1-39-25 PMPhương án 2: Admin set cho user (cách này phù hợp cho Doanh nghiệp hơn, mỗi người tự set rất bát nháo :P)

 

Bạn cần có công cụ sau: AD Photo Edit (bản free đủ rồi, google ra liền)

Bạn không cần chỉnh thuộc tính ldap.override.avatar.

Sau khi cài AD Photo Edit, bạn mở ứng dụng (sẽ yêu cầu login vào domain nếu tài khoản Windows của bạn không thuộc domain – tài khoản local).

Giao diện load ứng dụng:

03-07-2013 1-43-56 PM

03-07-2013 1-44-38 PMGiao diện chính:

03-07-2013 1-45-03 PMĐể set Avatar cho user tương thích với Openfire, bạn cần chỉnh 1 chút trong mục Photo Attribute thành jpegPhoto

03-07-2013 1-47-07 PMTiếp theo bạn chọn user và set avatar bình thường, user log off và log in lại trong phần mềm chat client (Spark, Pandion…) sẽ thấy avatar hiển thị tự động.

03-07-2013 1-48-38 PMVì lý do đồng bộ giữa các server và cache trên hệ thống, thông thường sau khoảng 15-30p avatar sẽ được hiển thị.