Tình yêu thật sự sẽ không có giới hạn… Trong thế giới động vật, tình yêu có nhiều trạng thái khác nhau, nhiều hình thức khác nhau… thậm chí là đến từ các loài khác nhau nữa…

Mời các bạn thưởng thức những bức ảnh đầy cảm động về tình yêu thương trong thế giới động vật nhé.

A lion cub walks next to its mother at t Valentine's Day Animal Love Valentine's Day Animal Love Valentine's Day Animal Love Valentine's Day Animal Love Valentine's Day Animal Love Eight months old baby sloth Camillo (R) Tiger Triplets Debut At Taronga Zoo Baby Hippopotamus Presentation At Berlin Zoo Menyaru (L), a young Samatran Orang-utan Orang-utan baby "Changi" kisses his moth Veterinary Students In Training Chimpanzees At Monarto Zoo Two Black-Tailed Prairie Dog, cynomys ludovicianus, kissing AnimalLove_015 Germany Zoo Giraffe Baby AnimalLove_013 Nayembi AnimalLove_011 Germany Snowy Owls Russia Gorilla AnimalLove_008 AnimalLove_007 AnimalLove_006 Three-Toed Sloths, Amazon, Brazil, South America AnimalLove_004 AnimalLove_003 AnimalLove_002