[The Big Picture] Giờ trái đất 2011

Hàng năm, cứ vào Thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba, người dân trên khắp thế giới, cùng với các cơ sở kinh doanh, sản xuất tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn để sinh hoạt trong vòng 1 giờ đồng hồ, từ 20h30 đến 21h30. Giờ Trái đất bắt đầu vào năm 2007 ở Sydney, Australia khi 2,2 triệu cá nhân và hơn 2000 doanh nghiệp đã tắt đèn trong một giờ để chống lại biến đổi khí hậu. Một năm sau, Giờ Trái đất đã trở thành một hành động toàn cầu bền vững với hơn 50 triệu người ở 35 quốc gia tham gia. Những địa điểm nối tiếng như: Cầu cảng Sydney, Tháp CN ở Toronto, Cầu Cổng Vàng ở San Franciso và đấu trường Colossume ở Rome, đã cùng tắt điện như những biểu tượng cho niềm hi vọng về một vấn đề cấp bách hơn trong một giờ. Giờ trái đất 2011 đã được 134 quốc gia hưởng ứng nhiệt tình. Sau đây là những hình ảnh đẹp trong 60 phút diễn ra Giờ trái đất 2011.

ismile_56371f7a80ad2_bp1 Continue reading “[The Big Picture] Giờ trái đất 2011”