Tài liệu SharePoint 2010 Walkthrough (tiếng Việt)

Nguồn: http://www.sharepointvn.net/ebook/tai-lieu-sharepoint-2010-walkthrough-tieng-viet/

SharePoint 2010 Walkthrough là tài liệu mà Microsoft cung cấp miễn phí cho người dùng muốn trải nghiệm về 6 tính năng của SharePoint, theo một bánh xe SharePoint gồm có Site, Communities, Content, Search, Insight, Composites. Trên tạp chí SharePointVn e-Mag có đăng bài viết giới thiệu 6 tính năng này của tác giả Nguyễn Hoàng Nhựt. Bạn có thể xem lại tại: http://www.sharepointvn.net/feature/banh-xe-sharepoint-2010/ Continue reading “Tài liệu SharePoint 2010 Walkthrough (tiếng Việt)”