Một chút ba hoa về Ảo Hóa

Virtualization – Ảo hóa, đây không phải là một từ để chỉ xu hướng của giới trẻ hiện nay, mà là tên một công nghệ có khả năng sẽ làm thay đổi cách mà loài người vẫn đang tương tác với các hệ thống. Nói một cách văn vẻ, ảo hóa là thứ giúp ta có thể lấy được nhiều hơn từ những phần cứng mà hằng ngày ta vẫn sử dụng, giúp ta quên đi nỗi đau trong quá khứ của những vấn đề về tương thích và sự thiếu hiệu quả trong việc quản lý các nguồn tài nguyên hệ thống.

Continue reading “Một chút ba hoa về Ảo Hóa”